Dianne Zuidema wordt de voorlopige nieuwe directeur-bestuurder van de stadsschouwburg. Per 1 september volgt ze Melle Daamen op, die dan naar Theater Rotterdam overstapt. Momenteel is Zuidema adjunct-directeur van de schouwburg. 

De Raad van Toezicht verwacht op zijn vroegst eind dit jaar de wervingsprocedure voor een nieuwe directeur te starten. Of Zuidema daarna zal aanblijven als directeur hangt sterk af van de komende maanden.

Zuidema: ‘De Raad van Toezicht wil rust in de organisatie creëren, en die tijd gebruiken om na te denken over de huidige bestuursstructuur, waarbij er één directeur is. De leden willen erover nadenken of het meer van deze tijd is om over te stappen op een meerkoppige directie. Dus mocht dat besluit vallen, dan komt daar ook weer een ander profiel uit. Maar ze wilden tot die tijd niet een soort vacuüm creëren, dus in die zin ben ik dus echt benoemd als directeur.’

‘Waar Melle echt algemeen directeur was, is de verdeling tussen artistiek en zakelijk misschien beter. En wat voor consequenties heeft dat dan voor het bedrijf? Dat kan nog alle kanten op. Als we uiteindelijk tot de conclusie komen dat één directeur toch het beste voor de stadsschouwburg is, dan hangt van dat profiel af of ik daar dan in pas. En als het een meerhoofdige structuur is, waar zit dan mijn kracht en welke plek zou ik daar dan in kunnen nemen? Dat moet allemaal nog bezien worden.’

Er gaan geruchten dat er wordt nagedacht over een fusie met Toneelgroep Amsterdam. ‘We werken natuurlijk al heel goed samen met Toneelgroep Amsterdam en we praten ook al veel met ze. Dus in die zin zijn die gesprekken altijd al gevoerd. Maar wellicht laten we punten liggen. Het kan zijn dat we dingen over het hoofd zien die de komende tijd duidelijk worden. Maar een fusie is niet het beoogde doel, of iets waar we naar streven. We denken niet: wat in andere steden gebeurt, dat moeten wij ook doen.’

Melle Daamen wordt per 1 september algemeen directeur van Theater Rotterdam, de fusie die is voortgekomen uit Ro Theater, de Rotterdamse Schouwburg, Wunderbaum en Productiehuis Rotterdam. Hij is de afgelopen vijftien jaar als directeur aan de Amsterdamse schouwburg verbonden geweest. Onder zijn leiding zette het stadstheater flink in op samenwerking met huisgezelschap Toneelgroep Amsterdam. Ook liet hij een tweede grote zaal – de Rabozaal – bouwen.