Kiemkracht · Het Houten Huis, PeerGroup, Gouden Haas
Gezien: 13 juli 2016, Over het IJ Festival (Amsterdam)
★★★☆☆


IJsberen staan bij de ingang van het gangenstelsel, en het publiek wordt steekproefsgewijs gefouilleerd voordat het wordt binnengelaten. Eenmaal onder het dak van de aardbol, staat Oele op wacht. Hij bewaart en bewaakt twee miljoen plantenzaadjes, voor het geval een ramp zich voltrekt.

Kiemkracht is een vrolijke, beeldende jeugdvoorstelling over klimaatverandering. In een als Noordpool verpakt kluchtdecor (Marin de Boer) vol in- en uitgangen houdt Oele, samen met een groep ijsberen (in dikke Scandinavische wintertruien), eenzaam de wacht. Om hem heen komen zaden tot leven, samen vullen ze een Zweedse puzzel in. De zaden kunnen niet wachten om te ontkiemen: maar dat is niet waarvoor ze in deze ijsbunker zijn.

Er zitten volop leuke visuele vondsten in deze voorstelling. De vastgevroren opwaaiende jurk, een de lucht waaiende vrouw, een dansduet met een ijsbeer. Maar het plotje, dat in eerste instantie maar niet op gang wil komen, komt halverwege in een stroomversnelling terecht en dijt ontzettend uit. Verhaallijnen struikelen over elkaar heen: de eenzaamheid van Oele, de zaden die maar niet mogen ontkiemen, de smeltende ijskappen, en dan ook nog een stuk of wat onderlinge romantische aangelegenheden. Al die zijsprongen hebben lang niet altijd een even sterke uitwerking.

Het daadwerkelijke drama komt pas op het eind binnenvallen, in de vorm van drie radeloze supermarktmedewerkers die met lege schappen zitten. Vanaf dit punt begint de regie van Gienke Deuten echt goed te werken. In een absurde sequentie worden we grap-op-grap meegenomen in een onverwachte opstapeling van (verborgen) agenda’s. ‘Ik heb de redding van de wereld hier, maar moet de wereld nu al gered worden?’ vraagt Oele zich af.

Ofwel: zaaien of bewaren? Een terecht dilemma, verpakt in een feestelijke slotscène (met een hilarische epiloog toe). Het publiek wordt dat dilemma naderhand nog eens expliciet gesteld. En dat neem je na een vrolijk uurtje toneel toch mee naar huis.