Theater My Heart Into My Mouth
Door Het Huis Utrecht, Stichting Skorpetind, Theater Utrecht
Gezien 15 oktober, Theater Ins Blau (Leiden)


In een strak esthetisch decor van uiteenlopende fallussymbolen – een tros bananen, een cactus, rechthoekige blokken en een groot opgerold tapijt met twee yogaballen – onderzoeken twee jonge jongens hun mannelijkheid. Spelers Felix Schellekens en Yamill Jones openen in alle kwetsbaarheid: nauwelijks gekleed komen ze naar voren en openen hun mond. Maar er komen geen woorden uit. Wat nu?

My Heart Into My Mouth is een voorstelling voor de meer avontuurlijke theaterbezoeker. Met abstracte handreikingen daagt regisseur Espen Hjort je uit tot een denkoefening: hoe kan de hedendaagse man zich kwetsbaar opstellen, zonder daarbij terug te kunnen vallen op zijn grootste controle-instrument: de taal?

Er wordt gedanst, getraind, geplaagd en gevochten – dat alles zonder woorden. Op enig moment lijken beiden zich te schikken naar hun rolpatronen, ze trekken een net pak aan en dreunen repetitief het alfabet op – bouwstenen voor taal, structuur, overredingskracht, mannelijkheid.

Over de letters beschikken ze, maar een constructie wil er niet uit voortkomen. Zo is deze voorstelling in het geheel ook: losse bouwstenen, voorzichtige suggesties en spontane voorstellen.

Het onvermogen tot uiten is de leidraad die My Heart Into My Mouth bij elkaar houdt. Schellekens en Jones tonen hierbij een zeer knappe lichaamsbeheersing. Af en toe gaat het er heftig aan toe, maar bij vlagen miste ik ook de urgentie. De rol van het publiek, dat dan weer expliciet werd erkend, maar vaak ook niet meer leek te bestaan, bleef ook diffuus.

Interessanter nog dan deze voorstelling, lijkt het me om te zien wat dit theatrale onderzoek rondom mannelijkheid Hjort oplevert binnen de context van een voorstelling die niet ook expliciet gaat over genderpatronen. Hoe werken de opgedane inzichten door op theatervoorstellingen met, ik noem maar iets, hele concrete dramaturgieën, narratieve lijnen en veel dialoog? Ik vermoed dat de kracht en de impact van deze etude dan pas echt naar boven komen drijven.