Theater Laatste paar dagen
Door Esther Scheldwacht en Kees Hulst
Gezien 5 december 2018, Stadsschouwburg Utrecht


Verliefdheid kun je niet plannen, het overvalt je – zoals ook de dood haar eigen plan trekt. In Laatste paar dagen komen die twee zelfs nagenoeg op hetzelfde moment. Op het einde van zijn leven ontmoet de terminaal zieke Rein een bijzondere verpleegkundige, die Engeltje Donderdag blijkt te heten. Een genadeloze verliefdheid overvalt hen beiden. Dit moet toch al de hemel zijn, besluit Rein.

Hij ligt in een kille, geabstraheerde ruimte, gehuld in mintgroen licht, met alleen de voetstappen en de daaropvolgende komst van een verpleegster als indicatie dat de tijd verstrijkt – de verstilling die in een ziekenhuisleven besloten ligt krijgt hier zo waar iets poëtisch.

Laatste paar dagen is een treurige feelgood-voorstelling, die Esther Scheldwacht schreef voor haarzelf en Kees Hulst. Door knap met alledaagsheid en grote gevoelens te balanceren, weet Scheldwacht in haar tekst grote thematieken te behandelen zonder in melodrama te vervallen.

We zien ze voorzichtig aftasten, hun hand overspelen, naar elkaar snakken en tegelijkertijd de storm die deze onvoorziene verliefdheid in hun eigen hoofd en leven teweegbrengt proberen te bedwingen. Al snel komt zij dagelijks aan zijn bed met een broodtrommeltje vol zelfgesmeerde boterhammen. Er gaat een prachtige, wezenlijke intimiteit uit van dit ritueel – die juist in de afstand tussen hen versterkt wordt.

Het is jammer dat tekst en handelingen gaandeweg steeds explicieter worden. De inzet van deze dialoog is meteen helder – ze worden verliefd tot de dood erop volgt, zeg maar – maar de kracht zit hem in hoe ze de afstand tussen elkaar, tegen alle regels, wetten en verwachtingen waar het leven hen mee heeft opgezadeld in, proberen te slechten.

Juist in het ongemak van het wederzijds verlangen wordt hun liefde invoelbaar: als hij op bed ligt, en zij tegen de muur gedrukt haar boterhammetje eet, zijn deze personages meer met elkaar verstrengeld dan in de omhelzing waarin ze eindigen.