Jeugdtheater (…..) Een voorstelling die schijt heeft aan zijn eigen vage titel
Door Theater Artemis
Gezien 6 april 2019, Stadsschouwburg Utrecht


“Wat hebben we eigenlijk gezien?”, vragen drie pubers zich op het schoolplein af. En vervolgens: “Was er wel iets te zien?” In (…..) Een voorstelling die schijt heeft aan zijn eigen vage titel hebben drie tieners net een toneelstuk gezien waarin drie tieners net een toneelstuk hebben gezien. Met aanstekelijke jeugdigheid vliegen ze existentiële vraagstukken aan, waarbij ze voortdurend ontregeld worden door het toneelstuk zelf.

Klinkt vaag, en dat is het ook, in goede zin – en dat is typerend voor regisseur Jetse Batelaan. Zijn voorstellingen doorbreken voortdurend codes en wetten, en ook nu weer ontleedt hij met absurdistische regievondsten de realiteit van zijn personages – en gaandeweg van het publiek.

Carola Bärtschiger, Willemijn Zevenhuijzen en Elias De Bruyne spelen de drie tieners met een aandoenlijke, puberale naïviteit – onhandig en nieuwsgierig, dan weer zoekend, dan weer stellig. In een voor iedereen op een andere manier veranderende wereld, stellen ze de vragen die we later (om onduidelijke reden) niet meer stellen (“weet je helemaal zeker dat je hier bent?”) en bevragen zo wat we normaliter gemakshalve maar voor waarheid aannemen.

Want wat definieert wie je bent? Is dat je aanwezigheid, je fysiek, je stem? Of zit de bevestiging van wie je bent in een ander? Wat als iemand ineens een andere stem heeft, maar de rest hoort dat niet? Als een ander krimpt, komt dat dan niet gewoon omdat je zelf groter wordt?

De kracht van deze voorstelling zit hem in de afwezigheid van elk oordeel. In plaats daarvan manifesteert zich een steeds grotere honger naar antwoorden. Bij volwassenen is dat vaak andersom: antwoorden zijn minder relevant dan het oordeel dat we paraat hebben. Batelaan toont dat op uiterst humoristische, vervreemdende wijze, in een lekker vage voorstelling: dus eentje waar je naderhand, op het schoolplein bijvoorbeeld, nog volop vragen over hebt: “Wat hebben we eigenlijk gezien?”