In oktober 1969 eiste Aktie Tomaat meer ruimte voor experiment en maatschappelijke betrokkenheid op het Nederlandse toneel. Hoe gaat de huidige generatie regisseurs om met die roep om engagement? Is er nog behoefte aan verzet?

Vijftig jaar geleden, op 9 oktober 1969, wierpen twee toneelschoolstudenten in de Amsterdamse Stadsschouwburg tomaten richting het podium, tijdens de première van Shakespeares De storm van de Nederlandse Comedie. Dat luidde het begin in van Aktie Tomaat – een grootschalig verzet tegen het elitaire ‘burgermanstoneel’, zoals een van de tomatengooiers het naderhand formuleerde. De actie vond navolging en in de maanden erop werden er met regelmaat tomaten, rookbommen of rotte eieren vanuit de zaal richting podium gegooid.

lees het volledige artikel op nrc.nl