Theater
Naar Ikea door Marijn Graven, Frascati Producties. Gezien: 17/10 Frascati (Amsterdam). Aldaar t/m 25/10. Inl: www.frascatiproducties.nl/naar-ikea-marijn-graven


De makers van ‘Naar Ikea’ hebben zich behoorlijk vertild aan de veelheid aan thema’s die ze wilden behandelen. De voorstelling scheert langs grote abstracties als leven, liefde, macht en sterfelijkheid zonder ergens te landen.

lees de hele recensie op nrc.nl