Eigenlijk zouden de vierdejaars studenten van de acteursopleiding in Utrecht de afgelopen twee maanden dagelijks werken aan hun afstudeervoorstelling. Half juni zou het eindresultaat zeven keer in het theater van de school te zien zijn en vervolgens spelen op het landelijke afstudeerfestival ITS in Amsterdam, voor pers, professionals en andere geïnteresseerden. Een belangrijk opstapje voor het toch al zo onzekere theaterwerkveld.

Maar toen kwam corona, en werd het afstudeerjaar volledig overhoop gegooid. Lessen werden deels afgelast, stages onderbroken, voorstellingen geannuleerd. Gezamenlijk afstuderen met een voorstelling, zoals gebruikelijk op de toneelscholen, leek geen optie meer. Want hoe kun je samen repeteren als je anderhalve meter afstand in acht moet nemen? En waar ga je werken, als de school dicht is en je zo min mogelijk wilt bijdragen aan het besmettingsgevaar?

Dan maar samen in quarantaine, concludeerden de zeven afstuderende studenten ruim een maand geleden, toen ze hun opties afwogen. Door zich gezamenlijk te isoleren van anderen, en dus als klas een ‘huishouden’ te vormen, zouden de anderhalvemeterrestricties voor hen niet meer gelden en konden ze onbezorgd aan het werk, bedachten ze.

lees de hele reportage op nrc.nl