De laatste jaren zijn er meerdere Nederlandse theaterregisseurs, acteurs en toneelschooldocenten beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, waaronder Job Gosschalk, Ruut Weissman en Jappe Claes.

Op dit moment is er een onderzoek gaande naar Marcus Azzini (1971). Aanleiding zijn verschillende meldingen van seksuele intimidatie en machtsmisbruik bij Toneelgroep Oostpool. Azzini heeft inmiddels zijn taken als regisseur, artistiek directeur en bestuurder van het gezelschap tot nader order neergelegd.

In maart kwamen er bij Toneelgroep Oostpool vier meldingen binnen van grensoverschrijdend gedrag binnen het gezelschap – later bleek dat het Azzini betrof. De meldingen kwamen van voormalig medewerkers en stagiairs en betroffen de periode 2011-2015.

Het gezelschap schakelde bureau Bezemer & Schubad in voor een extern onderzoek. Dat concludeerde op 29 mei dat er weliswaar sprake was van „ongewenst gedrag”, maar niet „van seksuele intimidatie of machtsmisbruik”. De Raad van Toezicht zag daarom geen reden voor Azzini’s ontslag. Wel zou de organisatie de aanbevelingen van het onderzoek overnemen, bijvoorbeeld door Azzini door een coach te laten begeleiden.

Er volgde veel kritiek op het onderzoek, zowel vanuit de melders als de theatersector. Het onderzoek zou niet transparant genoeg geweest zijn. Nieuwe meldingen aan het adres van Azzini die gedurende het onderzoek binnenkwamen, zouden zijn genegeerd. Ook zou er sprake zijn van een pest- en drugscultuur bij Oostpool, waar het onderzoek volgens een aantal betrokkenen nauwelijks op is ingegaan.

Naar aanleiding van de kritiek en nieuwe meldingen aan het adres van Azzini, gaf de Raad van Toezicht van Oostpool op 10 juni alsnog opdracht tot een vervolgonderzoek, ditmaal in samenwerking met Mores, het onlinemeldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de cultuursector. Tegelijkertijd werd aangekondigd dat Azzini per direct en tot nader order zijn taken neerlegt. De artistieke leiding van het gezelschap wordt inmiddels tijdelijk overgenomen door Daria Bukvić.

Op 15 juni werd tevens bekend dat Azzini ook stopt als artistiek directeur van het International Theatre School Festival (ITS), het jaarlijkse festival waar afstuderende toneelschoolstudenten hun werk presenteren. Het vervolgonderzoek naar Marcus Azzini is nog niet afgerond.

Casting ‘The Pass’ is gemaakt voordat de meldingen omtrent Oostpool en Azzini aan het licht kwamen. De voorstelling zou in maart in première gaan, maar werd door de corona-uitbraak uitgesteld. De makers benadrukken dat de voorstelling niet over dit specifieke geval gaat, maar het mechanisme van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in de culturele sector in algemene zin aan de kaak wil stellen.

inzet bij Voorstelling over #metoo in het theater: ‘Hij fluisterde in mijn oor: Jij wilt dit toch ook?’