Als gevolg van de coronamaatregelen gaat Kunstlinie Almere Flevoland vandaag niet open. Dat betekent ook dat Arie van Houten, hoofd facilitaire dienst van het theater, vanavond thuisblijft.

Arie van Houten (1962) is al ruim dertig jaar werkzaam bij de organisatie – via voormalig Theater De Roestbak en Theater De Metropole, naar de Schouwburg Almere in het huidige pand, dat vier jaar geleden is omgedoopt tot Kunstlinie Almere Flevoland. Hij is begonnen als toneelassistent, is opgeklommen tot lichttechnicus en is zich sinds de organisatie in 2006 verhuisde, bezig gaan houden met onderhoud en beheer. Sinds anderhalf jaar is hij hoofd van de facilitaire dienst.

In die hoedanigheid is Van Houten degene die wordt ingeseind op het moment dat iemand zichzelf onrechtmatig toegang tot het pand verleent, als er technische storing is of er iets dringend moet worden gerepareerd. En dat gebeurt helaas nog weleens, vertelt hij, en natuurlijk niet per definitie netjes tussen negen en vijf. Het komt dus regelmatig voor dat hij ’s avonds of in het weekend thuis gebeld wordt. ‘Meestal is het een technische storing die ik vanuit huis kan oplossen, maar het komt ook voor dat ik ’s avonds nog naar het theater moet komen.’ Dat kan allerlei redenen hebben: van rioleringen die overstromen tot storingen met de brandmeldcentrales – ‘we hadden een installatie die lange tijd niet bedacht was op al dat theaterrook’ – en storingen met het klimaat.

Dat laatste vraagt de laatste weken overigens extra aandacht in verband met coronamaatregelen. ‘We moeten nu met dertig man in een zaal zitten die qua temperatuur, luchtvochtigheid en ventilatie eigenlijk bedacht is op een kleine duizend man. Daardoor wordt het snel te koud of juist te warm. Dus dat is zoeken, aanpassen en overleggen met onderhoudsbedrijven.’

Overdag zit er bij de artiesteningang van het theater altijd een receptionist, die toezicht houdt op wie er het pand in- en uitkomt, en ook via de schermen in de gaten houdt wat er binnen in het pand gebeurt. Als het theater ’s avonds en in het weekend geopend is, nemen portiers die taak vervolgens over. Die nemen bij onregelmatigheden contact op met Van Houten

Want in de winterperiode, als het buiten koud is, zijn er nog weleens zwervers die in het theater een warm plekje hopen te vinden om te overnachten, zegt Van Houten. ‘Ook proberen er soms hangjongeren naar binnen te glippen om te roken of te drinken.’ Het is nochtans niet eenvoudig om het pand binnen te dringen. ‘En je hebt verschillende pasjes of toegangsdruppels nodig om in de verschillende ruimtes in het pand te komen. Maar als het bijvoorbeeld warm weer is wil iemand nog weleens een deurtje openlaten, en het gebeurt ook dat de vrachtwagen vertrekt en de laad- en losdeuren nog even openstaan. Mensen met kwade bedoelingen hebben zoiets gauw genoeg in de gaten. Maar er hangen overal camera’s, dus die worden vervolgens snel genoeg gesignaleerd door de portieren of de receptie.’

Over vreemde vogels gesproken die het gebouw proberen binnen te dringen: de Kunstlinie heeft ook letterlijk last van vreemde vogels die het gebouw proberen binnen te dringen. ‘We hebben vrij veel patio’s in het pand, dus het gebeurt met regelmaat dat er vogels naar binnen vliegen en het gebouw niet meer uit kunnen. Ze zijn zelfs een keer tot in de theaterzaal gekomen. Ga maar eens op vogeljacht in de grote zaal. Je kan ze er ook niet laten zitten, want dat kan weer invloed hebben op de brand- of sprinklerinstallatie. Ja, dat is wel een dingetje.’

Lees hier de andere verhalen van medewerkers van gesloten theaters