Frascati Producties moet in juli vrijwel zeker de deuren sluiten. Maandag bleek dat het productiehuis voor jonge makers in 2021 slechts op een ‘overbruggingssubsidie’ van zes maanden kan rekenen.

Na ruim twintig jaar moet Frascati Producties in juli vrijwel zeker de deuren sluiten. Afgelopen zomer werd bekend dat het Amsterdamse productiehuis voor theater vanaf 2021 haar vierjarige rijkssubsidie zou verliezen. De organisatie had gehoopt dat er binnen het tweede steunpakket voor de cultuursector een oplossing zou worden gevonden, maar deze week bleek dat de instelling slechts op een ‘overbruggingssubsidie’ van zes maanden kan rekenen.

Maandag maakte cultuurminister Ingrid van Engelshoven de uitwerking van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector bekend. De overbruggingssubsidie gaat naar instellingen die ondanks een positieve beoordeling van de Raad voor Cultuur, toch te horen kregen dat de meerjarige subsidie de komende vier jaar vanwege ontoereikend budget niet gehonoreerd kon worden. „Juist nu is het van belang om talent voor de sector te behouden en ervoor te zorgen dat de plekken waar dit talent zich kan ontwikkelen niet verdwijnen”, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. „Ik denk daarbij aan productiehuizen en festivals die jong talent dat net van de opleiding komt, begeleiden bij het maken van een eerste productie en ook een plek bieden om dat te laten zien.”