Romeinse tragedies van Internationaal Theater Amsterdam / ITALive

Grote (blijvende) winst van het afgelopen coronajaar is het onlinetheaterplatform ITALive van Internationaal Theater Amsterdam, met als voorlopig hoogtepunt de livestream van Ivo van Hoves Romeinse tragedies. Door daarbij ook de cameramensen, montagetafel en monitorwand vol in beeld te brengen, werd de opname zelf onderdeel van de theatrale werkelijkheid. Op veelzeggende wijze gingen vorm en inhoud met elkaar aan de haal: óók achter de schijnveiligheid van onze schermen zijn wij die opruiende massa, die volop wordt bespeeld door machtswellustige leiders. Zo werd, net als bij de fysieke voorstelling waarbij het publiek zich op de speelvloer bevond, de toeschouwer voortdurend geconfronteerd met zijn eigen medeplichtigheid.

lees het volledige lijstje met hoogtepunten van een jaar lockdown in de kunstwereld op nrc.nl