Getagd: Egon Kracht

Weelde komt voort uit soberheid

Foto: Leeuwarder Courant

Opera Altyd Seumer
Door Sjouke-Marije Wallendal, Bouke Oldenhof, Egon Kracht
Gezien 30 juni 2018, Zwarte Haan (Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018)
Te zien Vandaag, aldaar


Twee trekkers rijden wagens volgepakt met mensen de lege akker op. Ze verbeelden de hongerige, armoedige landverhuizers die na een barre tocht overzee stuiten op de lege velden van Het Bildt, Noord-Friesland. Het epos Gevallen Van Friso, dat als een belangrijke inspiratiebron van Altyd Seumer geldt, schreef Willem van Haren dan zo’n 250 jaar geleden, het openingsbeeld roept directe associaties op met de bootvluchtelingenstromen van nu.

Willem van Haren (1710-1768) was behalve dichter ook grietman van Het Bildt, de Friese streek rondom Sint Annaparochie (waar Van Haren begraven ligt), vijf kilometer ten zuiden van buurtschap Zwarte Haan, waar dit grootse locatieproject situeert. Bouke Oldenhof destilleerde een fraaie nieuwe muziektheatertekst uit de oude historie, daarvoor ook gretig lenend uit andere bronnen. Van Haren zelf (Jan de Vries) dartelt er met pen en papier onvermoeibaar tussendoor. Lees verder