Getagd: Kuno Bakker

Door matglas is het lastig scherpstellen

Foto: Sanne Peper

Theater Matglazen vensters
Door Dood Paard, Adelheid&Zina
Gezien 30/3, Frascati (Amsterdam)
Te zien tot en met 30 mei (tournee)


Het echtpaar-uit-gewoonte Doeze en Tacita (Titus Muizelaar en Manja Topper) wordt, opgejaagd door de toenemende gentrificatie, voortdurend gedwongen hun huis te verlaten om naar een steeds deprimerendere buitenwijk te verhuizen. Ze laten het weliswaar gebeuren, maar schromen niet in uitgebreid zelfbeklag.

Dan komt Doeze’s zoon Beau (Kuno Bakker) na een jaar of zes ineens op bezoek. Beau is een kind van de tijd: hij ontwerpt happy environments en zegt dingen als “Feelgood is niet alleen maar een gevoel, het is kwantificeerbaar.” Zijn vader is zijn tegenpool, hij is een twijfelaar, die droomt van een stad zonder hiërarchieën. Aan de andere kant is hij dermate overtuigd van zijn eigen twijfel, dat hem dat weer even stug maakt als zijn zoon. Lees verder

Vrolijke sneer naar de bourgeois

Foto: Kurt van der Elst

Poquelin II · tg STAN
Gezien: 12 november 2017, Bourla (Antwerpen)
★★★☆☆


De Vlaamse theatergroep STAN, dat vrijwel altijd met gastacteurs van aanverwante collectieven werkt, leende voor dit tweeluik acteurs van Olympique Dramatique, NTGent, Arsenaal/Lazarus en Dood Paard. Dat brengt de troupe in totaal op zeven spelers – voor zesentwintig personages in tweeëneenhalf uur ononderbroken spelplezier.

Op het programma staan De vrek en het onbekendere Le Bourgeois gentilhomme – twee komedies die aantonen hoe rijkdom en boven je stand leven de mens onnozel en blind maakt. Molière (pseudoniem voor Jean-Baptiste Poquelin, vandaar de titel) kiest daarbij duidelijk partij voor het ploeterende volk. De welgestelde adel manoeuvreert zich als een stelletje narren door het bestaan, zichzelf steeds belachelijk makend, door omstanders heimelijk uitgelachen. Lees verder