Getagd: Verenigde Podiumkunstenfestivals

Verenigde Podiumkunstenfestivals start project ‘Geef een toegift’

De Verenigde Podiumkunstenfestivals start dit jaar met het project ‘Geef een toegift’, waarin het publiek wordt opgeroepen een extra entreekaartje te kopen voor iemand met minder financiële middelen. Op die manier hopen de festivals de podiumkunsten toegankelijker te maken, zetten ze in op inclusiviteit en diverstiteit en onderstrepen ze hun verbindende kracht.

Bij aankoop van een entreekaartje wordt de bezoeker gevraagd een extra kaartje aan te schaffen voor een geïnteresseerde die niet de financiële middelen bezit om zelf een kaartje te kopen. Wie vervolgens voor het extra kaartje in aanmerking komt en hoe het kaartje daar belandt, wordt per festival op lokale schaal bekeken, licht een woordvoerder van de organisatie toe. ‘Een festival zou bijvoorbeeld kunnen samenwerken met de plaatselijke voedselbank.’ Lees verder

Sector start onafhankelijk meldpunt voor ongewenste omgangsvormen

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen rondom de #MeToo-onthullingen wordt er een onafhankelijk en overkoepelend meldpunt voor ongewenste omgangsvormen binnen de podiumkunsten-, film- en televisiesector gestart. De deelnemende partijen erkennen de problemen ten aanzien van goede behandeling van klachten over integriteitsschendingen, discriminatie en (seksueel) machtsmisbruik. Het meldpunt is anoniem per mail en telefoon te bereiken.

Met name door het grote aantal zzp’ers dat in de sector werkzaam is, is het volgens de branche van belang een overkoepeld meldpunt voor ongewenste omgang in het leven te roepen. Er worden twee gecertificeerde vertrouwenspersonen aangesteld – een man en een vrouw – die alle klachten uit de sector zullen inventariseren en per geval gaan behandelen. Ook decentrale vertrouwenspersonen binnen de sector kunnen hun klachten bij het meldpunt neerleggen. Voor de behandeling van klachten wordt nog een protocol ontwikkeld. Ook wordt er nog onderzocht welke repressiemaatregelen de sector nodig acht indien klachten gegrond worden verklaard. Lees verder